KWS
   
 

Mi a fontosabb: mennyiség vagy minőség?

A kukorica világszerte az egyik legelterjedtebb gazdasági növény,

 

mind nagyobb mennyiségben van szükség rá állati takarmányként, bioethanol alapanyagként és a biogáz termeléséhez. A növekvő igények kielégítéséhez viszont a meglévő, rendelkezésre álló szántóföldjeinken nagyobb hozamot kell elérni.

Az egységnyi területre kivetett magasabb tőszámmal, számos régióban ritkább vetésváltás, sok esetben pedig még mindig monokultúrában vetett kukorica is megszokott gyakorlat. Ezzel egy időben a forgatás nélküli talajművelés is nagyobb teret hódít hazánkban. Több más mellett ez a három tényező is nagymértékben növeli a kukorica kórokozó gombák okozta megbetegedésének kockázatát.

A kórokozó gombák által okozott károk bizonyos éghajlati feltételek mellett erősen csökkenthetik a kukoricatermés mennyiségét és minőségét. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mi alapján választanak a gazdálkodók kukoricahibridet, az elmúlt 3 év alapján a KLEFFMANN kukoricapanel az alábbi eredményeket mutatja:

1. a saját tapasztalat útján történő döntés és annak fontossága (emelkedett),

2. a termés mennyisége alapján történő döntés (stagnál),

3. az aszálytűrés fontossága és az az alapján történő választás (növekszik).

Az elmúlt 3 év kutatási eredményeiben nem szerepelt a termés egészségére vonatkozó megjegyzés és a hibrid választásában döntésünket lényegesen befolyásolni tudó információ súlya. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a 2014-es szezont megelőző három év egyike sem volt olyan esztendő, amikor a fertőzések száma és annak nagysága nagy mennyiségű termésveszteséggel járó tüneteket produkált volna.

Direkt fertőzéses kísérletek kis parcellán 

A muronyi nemesítőállomás tevékenységei lehetővé teszik, hogy helyi viszonyokra adaptált, különböző klimatikus körülmények között vizsgált vonalak és hibridek kerülhessenek ki a nemesítő kezéből. A KWS tenyészkertek alapvető tevékenységi körébe tartozik a fuzárium kisparcellás kísérletek kivitelezése, amely során a KWS nemesítőállomásairól több száz, esetenként ezernyi vonal és új hibridkombináció érkezik, amit mesterségesen fertőzünk. Ezzel láthatóvá és mérhetővé válik azok fogékonysági szintje. A vizsgálat kiterjed az új fajtajelöltekre és a kereskedelmi forgalomban lévő hibridekre.

Célunk minden esetben az, hogy alapos információt gyűjtsünk a genotípusok érzékenységéről, támogatva ezzel a KWS hibrideket választó termelőket.

A fuzáriumprogramokban mesterségesen fertőzött genotípusok száma évenként változik, vannak határozott időtartamú projektek és vannak olyanok is, amelyek 1-2 év alatt lezárulnak.* 

Valamennyi genotípus fertőzését F. graminearium és F. verti-cillioides inoculumokkal, illetve külön programokban azok különböző koncentrátumával végezzük, oltással, az 50%-os virágzást követő 5-6. napon, bibecsatornába.

A betakarítást megelőzően vizuális pontozással értékeljük a fertőzöttséget, egyazon genotípus oltott és oltatlan csöveinek egyedi vizsgálatával. A KWS einbecki laboratóriumában határozzák meg a toxinértékek szintjét.

A KWS folyamatosan bővülő portfóliója szükségessé teszi, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fordítsunk a direkt fertőzéses kísérletekre. A rezisztenciavizsgálatokban történő egyre növekvő részvételi igény is ezt igazolja.

Eredmények 

Az idei év is azt bizonyította be, hogy egyre inkább a minőség helyezkedik előtérbe a mennyiségi termeléssel szemben. A KWS rendelkezik azzal a genetikai sokszínűséggel és azzal a német minőséggel, amivel kivívta magának az elégedettséget a termelők körében. A KWS szakemberei által végzett kísérletek eredményei és a nemesítőházak átlagértékeinek eredménye a Magyar Kukorica Klub kivitelezésében is hasonló tendenciát mutatott a 2014-es esztendőben.

fuzarium grafikon 2014 Murony

fuzárium grafikon MKK 2014

A KWS genetikai háttere, amely az arid klimatikus viszonyokra történő nemesítés alapjául is szolgál a közép-kelet-európai országok nemesítőállomásainak, azzal a jósággal is rendelkezik, amely nagyobb ellenállóságot mutat a vizsgált fuzáriumfajok esetében. Az az előny, hogy az óceáni éghajlattal rendelkező nyugat-európai nemesítőállomásaink folyamatosan biztosítanak számunkra alacsony fogékonysággal rendelkező vonalakat, teszi lehetővé azt, hogy a minőségi paraméterek terén magasabb értékkel rendelkező vetőmagot és egészségesebb végterméket garantáljunk a KWS-t választó partnereink számára.

* Az elmúlt 6 év mesterséges fertőzéseinek száma:

Év

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

∑ Oltások száma db

12,350

5,840

9,450

6,300

15,000

8,590

~10,000

Lagzi Éva tenyészkert vezető
KWS Nemesítő Állomás, Murony
Pintér János termék- és marketingmenedzser
KWS Magyarország Kft.

 
KWS